Kyl - och värmepumptekniker 2 år, 400 YH-poäng,

Mölk Utbildning

Kyl- och värmepumptekniker 2 år, 400 YH-poäng

Image

Skulle man gradera olika yrken och kompetenser efter hur viktiga de är för människan så är det ganska säkert att ”kyl- och värmepumpstekniker” hamnar någonstans i toppen på listan. Samtidigt så är det ett yrke ingen tänker på så länge det varken är för kallt eller varmt omkring oss. Oavsett om det handlar om vattentemperaturen i kranen, ventilationen, värme i elementen eller temperatur och luft i hockeyarenan när en publik på 8500 njuter av en spännande match, för att inte tala om när frysdiskarna eller kylrummen i mataffären nära dig håller rätt temperatur så beror det på en kyl-och värmepumpstekniker installation och service.

Som Kyl- och värmepumpstekniker får du ett varierande arbete med mycket frihet, du jobbar ofta direkt med kunder och får vara nära tekniken och det praktiska arbetet samtidigt som du är blir en duktig och kreativ problemlösare. Du kan jobba både självständigt med mindre projekt och i större team med stora uppdrag,

Du kommer kanske vara med och projektera kyl- och värmesystem i stora som små fastigheter innan du får vara med och bygga dem. Och när allt är på plats systemoptimera, skapa förebyggande service och kontrollscheman samt rycka ut på akutservice när något inte funkar som det ska. Och du kan lita på att du är den populäraste personen i rummet just då.

Behovet av utbildade kyl- och värmepumpstekniker är mycket stort, yrkeskompassens karta som arbetsförmedlingen tar fram visar grönt (brist på kompetens) från norr till söder, vilket betyder att det finns mycket goda chanser till jobb direkt efter examen.

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola, dvs. godkänd gymnasieexamen eller motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Information

• Studiestart: September 2022
• Studieort: Linköping
• Studietakt: 100%

Kursinnehåll

Elsystem i kyl- och värmepumpsaggregat, 25 YH-poäng

Syfte är att den studerande skall lära sig relevant branschterminologi inom el-, styr- och reglersystem samt kunna avgöra vilka energilösningar som är mest optimala i funktion och effektivitet.

Utöver detta skall den studerande ha kunskap om Sveriges och EUs regelverk inom elinstallation och system.
Målet är att den studerande skall kunna kommunicera och förstå relevant branschterminologi, avgöra vilka energilösningar som är optimala samt kunna följa och tillämpa svenska och EU-regelverk för elinstallationer.

Energilösningar 10 YH-poäng

Syftet är att den studerande skall lära sig att med rätt terminologi som grund kunna beräkna kyl- och värmebehov. Ha kunskap att föreslå olika energilösningar och tekniker samt följa gällande regelverk inom Sverige och EU.

Den studerande skall även tillägna sig färdighet och kompetens att självständigt kunna planera, analysera, välja och implementera förnyelsebara energilösningar.Målet är att de studerande enligt gällande regelverk skall kunna planera,analysera, välja och implementera förnyelsebara energilösningar.

Examensarbete och certifiering 45 YH-poäng

Syftet med kursen är att de studerande inom ett område som har behandlats under utbildningen ska genomföra ett projektarbete innehållande idé, förstudie, planering och genomförande.

De skall självständigt formulera en frågeställning inom kyl- och värmepumpsteknikområdet, planera, genomföra och redovisa ett projekt samt föreslå alternativa lösningars för- och nackdelar avseende faktorerna kvalitet, ekonomi, miljö och resurspåverkan.

Målet med kursen är att de studerande skall kunna omsätta sina förvärvade teoretiska kunskaper till ett praktiskt genomförbart och avgränsat projektarbete.

Grundläggande Kyl- och värmepumpsteknik 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper inom kyl- och värmeteknik och få en förståelse för området som helhet.

Målet med kursen är att den studerande med kursen som fundament skall kunna tillgodogöra sig resten av utbildningen och uppnå de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs.

Kommunikation och affärsmannaskap 15 YH-poäng

Syftet med kursen är att den studerande skall lära sig kommunicera,förklara och på ett affärsmässigt professionellt sätt presentera lösningar och förslag till kunder och kollegor.
Målet med kursen är att den studerande skall kunna bygga goda kundrelationer, identifiera och initiera framtida affärsmöjligheter och följa upp dem från idé till offert och genomförande.

Kylteknik 1 YH-poäng 40

Syftet med delkurs 1 är att lära ut grundläggande kunskap om kylteknik,terminologi, beräkningsunderlag samt vilka system som finns på marknaden.

Målet med kursen är att de studerande skall tillägna sig tillräckligt med kunskap för att i efterföljande kurs självständigt kunna tillgodogöra sig de färdigheter som krävs för projektering och installation av kylsystem.

Kylteknik 2, 40 YH-poäng

Syftet med delkurs 2 är att förmedla färdighet att självständigt, med viss handledning, kunna tillämpa de i huvudsak teoretiska kunskaper tillägnade i delkurs 1.

De ska lära sig att på affärsmässiga grunder föreslå system och lösningar samt implementera dem. Målet med kursen är att de studerande självständigt skall kunna utföra beräkningar av kylbehov samt installera en kylsystemslösning. De ska även kunna projektera, och presentera olika lösningar på kylsystem till en kund.

Kylteknik 3, 40 YH poäng

Syftet med delkurs 3 är att de studerande skall uppnå kompetens att självständigt identifiera, planera, analysera och driftsätta olika kylaggregat samt lösa förekommande uppgifter inom underhåll och installation av kylsystem.

Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att självständigt kunna arbeta som kyltekniker. De studerande ska efter en grundlig analys kunna identifiera behov, förslå lösningar och, inom gällande regelverk, åstadkomma en installation från idé till fungerande system.

Lagstiftning inom branschen YH poäng 10

Syftet med kursen är att ge de studerande god kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller i Sverige och EU. Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att självständigt kunna tillämpa de regelverk som gäller inom Sverige och EU.

LIA 1, 50 YH poäng

Syftet med kursen är att de studerande ska få en inblick i yrkesrollen utifrån verksamheten på en arbetsplats och få kunskap om varierande arbetsuppgifter samt under handledning självständigt öva på att lösa problem som uppstår. Genom att kursen redovisas via kontinuerlig logg samt en slutredovisning skall de även lära sig dokumentera och avrapportera sitt arbete på ett korrekt och affärsmannamässigt vis.

Målet med kursen är att de studerande skall tillämpa kunskaper och färdigheter i en arbetsplatskontext utifrån det de lärt sig under den första delen av utbildningen. De skall efter kursen självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom de flesta av områden inom kyl och värmepumpsteknik.

LIA 2, 50 YH poäng

Syftet med kursen är att de studerande skall få erfarenhet av tillämpade arbetsuppgifter samt fördjupad förståelse för yrkesrollen. Genom att kursen redovisas via kontinuerlig logg samt en slutredovisning, skall de studerande även lära sig dokumentera och avrapportera sitt arbete på ett korrekt och affärsmannamässigt vis.

Målet är att den studerande självständigt skall kunna genomföra vanligt förekommande arbetsmoment, välja teknik, utförande och metod för att lösa kyl- och värmetekniska uppgifter. Utföra konkreta och kompletta installationer inom kyl- och värmeteknik. Mäta och dokumentera resultat enligt aktuell standard. Genomföra justering av processen för effektivt resursutnyttjande.

Värmeteknik 1, 20 YH poäng

Syftet med delkurs 1 är att lära ut grundläggande kunskap om värmeteknik, terminologi, beräkningsunderlag samt vilka system som finns på marknaden.

Målet med kursen är att de studerande skall tillägna sig tillräckligt med kunskap för att i nästa kurs självständigt kunna tillgodogöra sig de färdigheter som krävs för projektering och installation av värmepumpsystem.

Värmeteknik 2, 20 YH poäng

Syftet med delkurs 2 är att förmedla färdighet att självständigt, med visshandledning, kunna tillämpa de i huvudsak teoretiska kunskaper de studerande tillägnat sig i delkurs 1. De ska lära sig att på affärsmässiga grunder föreslå system och lösningar samt implementera dem.

Målet med kursen är att de studerande skall självständigt kunna installera ett värmepumpsystem samt utföra beräkningar av kylbehoven. De ska även kunna projektera, och presentera olika lösningar på värmepumpsystem till en kund.

Värmeteknik 3, 20 Poäng

Syftet med delkurs 3 är att de studerande skall uppnå kompetens att självständigt identifiera, planera, analysera och driftsätta olika kylaggregat samt lösa förekommande uppgifter inom underhåll och installation av värmepumpsystem.

Målet med kursen är att de studerande skall ha kompetens att självständigt kunna arbeta som värmepumptekniker. De studerande ska efter en grundlig analys kunna identifiera behov, förslå lösningar och, inom gällande regelverk, åstadkomma en installation från idé till fungerande system.

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare