OBS, finns ännu ej som distanskurs. Kontakta oss för mer information.

2-dagarskurs för dig som vill utöka dina kunskaper i CAD-konstruktion med programmet SolidWorks och har genomgått introduktionskursen eller redan har motsvarande kunskaper.

CAD – Påbyggnad till kursen

Introduktion i SolidWorks

I grundkursen lärde du dig de tekniker som ligger till grund för att konstruera med CAD. I påbyggnadskursen fördjupar du kunskaperna och bygger på med nya.

Image

Mål

Målet med kursen är att fördjupa kursdeltagarens kunskaper om CAD-systemet och dess användningsområde. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna modifiera en konstruktion i CAD-systemet både i 3D och 2D.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

Dag 1
Målet med dag 1 är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper i de CAD-tekniker som berördes i grundkursen.

Från 3D till 2D

  • Måttsättning med toleranser i 2D
  • Olika typer av vyer

3D-modellering

  • Avancerade – relationer
  • Variant konstruktion

Dag 2
Målet med dag 2 är att deltagarna ska få hantera mer komplexa 3D-modellen samt olika typer av sammanställningar. Samt även få inblick i någon av tilläggsmodulerna till SolidWorks

Sammanställningar

  • Avancerade relationer mellan parter
  • Variantkonstruktion

Sprängskisser i 3D

2D-ritningar

  • Sprängskisser
  • Stycklistor

Vi tillhandahåller både datorer och mjukvara.