CAD – Påbyggnad SolidWorks

Mölk Utbildning

OBS, finns ännu ej som distanskurs. Kontakta oss för mer information.

2-dagarskurs för dig som vill utöka dina kunskaper i CAD-konstruktion med programmet SolidWorks och har genomgått introduktionskursen eller redan har motsvarande kunskaper.

CAD – Påbyggnad till kursen

Introduktion i SolidWorks

I grundkursen lärde du dig de tekniker som ligger till grund för att konstruera med CAD. I påbyggnadskursen fördjupar du kunskaperna och bygger på med nya.

Image

Mål

Målet med kursen är att fördjupa kursdeltagarens kunskaper om CAD-systemet och dess användningsområde. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna modifiera en konstruktion i CAD-systemet både i 3D och 2D.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

Dag 1
Målet med dag 1 är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper i de CAD-tekniker som berördes i grundkursen.

Från 3D till 2D

  • Måttsättning med toleranser i 2D
  • Olika typer av vyer

3D-modellering

  • Avancerade – relationer
  • Variant konstruktion

Dag 2
Målet med dag 2 är att deltagarna ska få hantera mer komplexa 3D-modellen samt olika typer av sammanställningar. Samt även få inblick i någon av tilläggsmodulerna till SolidWorks

Sammanställningar

  • Avancerade relationer mellan parter
  • Variantkonstruktion

Sprängskisser i 3D

2D-ritningar

  • Sprängskisser
  • Stycklistor

Vi tillhandahåller både datorer och mjukvara.

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare