2-dagarskurs för dig som vill komma igång med CAD-konstruktion i programmet SolidWorks. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och kräver inga förkunskaper.

Distans - 1800sek exkl moms.

Den här kursen kan du läsa på distans. Kursen bygger på digitala föreläsningar, övningsuppgifter, lösningsförslag samt återkoppling och feedback från kursledaren. Fördelarna med distansformen är friheten att gå kursen när du vill och lyssna på föreläsningar flera gånger. Du har tillgång till kursen i 60 dagar.

Platsförlagd

Föredrar du hellre platsförlagd undervisning kommer en av våra utbildare ut till ditt företag alternativt sker kursen i våra egna moderna utbildningslokaler. Vi kan tillhandahålla både egna datorer och mjukvara. Kontakta oss för offert.

 

CAD – Introduktion till SolidWorks

Computer Aided Design eller enkelt översatt – ”datorstödd konstruktion” är ett komplett verktyg för att modellera produkter, simulera nya idèer, ta fram ritningar och mycket mer.

Att känna till grunderna i CAD kommer att hjälpa dig och ge dig värdefulla verktyg för att utvecklas inom industri- och teknikbranschen. Den här kursen kommer fokusera på CAD-programmet SolidWorks som har funnits sedan 1995 och är ett utmärkt verktyg för mekanikkonstruktion.

Image

Mål

Målet med kursen är att öka kursdeltagarens kunskaper om ett CAD-system och dess användningsområde. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna skapa en enklare konstruktion i CAD-systemet både i 3D och 2D.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

Dag 1
Målet med dag 1 är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för CAD-teknik i allmänhet och CAD-systemets grundläggande begrepp och funktioner.

CAD-systemets GUI (grafiska gränssnitt)

 • Menyer
 • Kortkommandon
 • Konfiguration och inställningar

Grundläggande 3D-modellering

 • Olika principer för solid-modellering
 • Relationer
 • Dimensionering
 • Parter
 • Mönster

Dag 2
Målet med dag 2 är att deltagarna ska få en förståelse för hur 3D-modellen kan användas för att skapa en 2D-ritning och hur en part kan användas i flera olika konstruktioner

Från 3D till 2D

 • Måttsättning i 2D
 • Relationen mellan 3D-modellen och 2D-ritningen

Sammanställningar

 • Externa och interna parter
 • Relationer mellan parter
 • Skapa mönster med parter