Ritningsläsning grund

Just nu producerar vi om den här kursen till en helt distansbaserad kurs, kontakta oss för mer information.

Trots att dagens industri allt mer blir digitaliserad och använder 3D-verktyg av olika slag så är behovet fortfarande stort av att kunna läsa och förstå ritningar.
Den här kursen i ritningsläsning syftar till att ge en allmän och grundläggande kunskap i att kunna läsa och förstå maskinritningar.

Image

Mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper i att läsa och förstå maskinritningar samt ge kursdeltagaren en förståelse för ritningens betydelse i olika sammanhang.

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna läsa och tyda enklare maskinritningar.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

  • Ritningen: Olika format och typer av ritningar samt användningsområde.
  • Vyer: Olika typer och standar för vyer samt syftet med vyer.
  • Linjer: Olika linjetyper och användningsområden.
  • Text: Olika typer av texter och syftet med texten
  • Måttsättning: Olika typer av mått och syftet med måtten
  • Skalor: Syfte med olika skalor och standard
  • Standard: Olika ritningsstandarder
  • Toleranser: Numeriska, generella, form- och läge
  • Symboler
  • Förenklat ritsätt: ex kugghjul