Över 30 år inom utbildning, idag yrkeshögskola och företagsutbildning inom data/IT och CAD

Vi är ett utbildningsföretag som är inriktade på utbildning inom data/IT och CAD, vi tar uppdrag på allt från stora och små företag till gymnasieskolor och andra utbildningsorganisationer.

Vi har erfarna utbildare med lång erfarenhet både från arbetslivet och pedagogiskt arbete anställda hos oss, utöver det har vi ett brett nätverk av konsulter vi samarbetar med.

Sedan 2010 driver vi egna YH-utbildningar tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan, idag huvudsakligen inom mjukvaruutveckling och CNC samt 3D-teknik.

MÖLK startades som utbildnings- och konsultbolag av Dietmar Mölk 1990. Till en början var huvudinriktningen marknadsjuridik, organisationsutveckling, reklam, sälj och marknadsföring. Samtidigt med att bolaget växte fortsatte Dietmar Mölk som lärare på Linköpings universitet på deltid – och gör så än idag.

Redan i mitten av 90-talet utvidgades utbildningsutbudet till KY- och så småningom YH-utbildningar, utbildningssamarbeten med industrin och mot slutet av 90-talet mot data/IT-världen.

1995-2000 genomförde vi ett antal stora EU-Mål 3- och Mål 4-projekt och ett av dem, Pegasus (Kommunikationsdesign 1 år) utsågs till Sveriges bästa EU-projekt.

1999-2007 drev vi IT-gymnasiet med 250 studerande, deltog aktivt med utbildning och kvalitetssäkring av YH-utbildningar, fortsatte som marknads- och organisationskonsulter åt andra utbildningar och industrin och startade framgångsrikt en Företagarskola som fortfarande är aktiv.

 

ikonfor

Företagsutbildningar

Vi har de senaste åren levererat mer och mer företagsanpassade kurser inom data/IT och CAD, vi är noga med att inte endast leverera ”standardkurser” utan förstår att respektive verksamhet har sina egna unika behov av utbildning inom olika ämnen.

ikonfor

YH-Utbildningar

Utbildningsformen yrkeshögskola har sen starten varit otroligt framgångsrik och är ett av det snabbaste och säkraste sättet att komma ut i arbetslivet eller vägen att gå för att sadla om och byta yrke.