CAD – Introduktion till Inventor

Mölk Utbildning

OBS, finns ännu ej som distanskurs. Kontakta oss för mer information.

2-dagarskurs för dig som vill ha grundläggande kunskaper i CAD-konstruktion i programmet Inventor.

CAD – Introduktion till Inventor

Computer Aided Design eller enkelt översatt – ”datorstödd konstruktion” är ett komplett verktyg för att modellera produkter, simulera nya idèer, ta fram ritningar och mycket mer.

Att känna till grunderna i CAD kommer att hjälpa dig och ge dig värdefulla verktyg för att utvecklas inom industri- och teknikbranschen. Den här kursen kommer fokusera på CAD-programmet Inventor som är ett effektivt program för att jobba med konstruktioner i 2D och 3D.

Image

Mål

Målet med kursen är att öka kursdeltagarens kunskaper om ett CAD-system och dess användningsområde. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna skapa en enklare konstruktion i CAD-systemet både i 3D och 2D.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

Dag 1
Målet med dag 1 är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för CAD-teknik i allmänhet och CAD-systemets grundläggande begrepp och funktioner.

Introduktion till 3D-teknik

 •  En historisk tillbaka blick
 • Användningsområden av CAD
 • CAD-teknik och Industri 4.0

CAD-systemets GUI (grafiska gränssnitt)

 • Menyer
 • Kortkommandon
 • Konfiguration och inställningar

Grundläggande 3D-modellering

 • Olika principer för solid-modellering
 • Relationer
 • Dimensionering
 • Parter
 • Mönster

Dag 2
Målet med dag 2 är att deltagarna ska få en förståelse för hur 3D-modellen kan användas för att skapa en 2D-ritning och hur en part kan användas i flera olika konstruktioner

Från 3D till 2D

 • Måttsättning i 2D
 • Relationen mellan 3D-modellen och 2D-ritningen

Sammanställningar

 • Externa och interna parter
 • Relationer mellan parter
 • Skapa mönster med parter

Att skapa varianter med parameterkonstruktion

Förkunskapskrav

God datavana är ett krav.

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare