3D- tekniker, Additiv teknik i metall, 400 YH-poäng, 2 år

Image

En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad inom industriell tillverkning som har både stor hållbarhet och precision. I utbildningen 3D-tekniker kommer du att få att lära dig att föra en dialog med beställare och visa vilka möjligheter additiv produktion har.

Vidare kommer du att få lära dig att skapa 3D-CAD ritning utifrån beställning och inför additiv produktion. Du kommer också få kunskaper om parametersättning och djupa materialegenskaper för additiv tillverkning. En 3D-tekniker ska också kunna lösa tekniska problem och vara insatt i miljöpåverkan inom området.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet Datorteknik 1a, 100p

Teknikprogrammet Teknik 1, 150p

Industritekniska programmet Industritekniska processer 1, 100p

Information

Studiestart: Höstterminen 2020
Studieort: Hultsfred
Studietakt: 100%
Ansökan: Ansök senast 15 maj

Kursinnehåll

AGILA ORGANISATIONER, PLANERING, GRUPPDYNAMIK 10 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att du inför dina studier ska ha god kunskap om hur man arbetar med agila metoder, hur gruppens dynamik fungerar och vilka metoder för konfliktlösning av olika slag som finns. Via olika övningar får du bättre självkännedom och lär dig din naturliga roll i olika konstellationer av grupper.

INTRODUKTION TILL 3D-TEKNIK – UR ETT HELHETSPERSPEKTIV 40 YH-POÄNG

Här lär du dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå och kunna utföra uppdrag med 3D-teknik.

INNOVATION OCH FRAMTID 30 YH-POÄNG

Här får du en överblick av 3D och additiv tillverkning. Allt från hur skapande av modeller fungerar till hur visualisering och slutproduktion genomförs med AM-teknik. Mycket av kursen fokuserar på de möjligheter som finns med tekniken och hur den på ett kreativt sätt kan tillämpas för att designa och tillverka framtidens lösningar på komplexa problem.

BEREDNING, MATERIALLÄRA & TILLVERKNINGSMETODER FÖR 3D-PRINT 30 YH-POÄNG

Här går vi tillsammans igenom olika tillverkningsmetoder inom AM. Det är också viktigt att förstå och kunna tillämpa materialval och parametersättning inom en eller flera typer av AM-produktion.

CAD, DIGITAL DESIGN, 3D-MODELLERING & -DESIGN, VISUALISERING. 40 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att lära sig konkret tillvägagångssätt för att slutföra en beställning av en AM-produkt och självständigt kunna genomföra de steg som behövs för att skapa en produkt utifrån en specifik beställning.

HÅRDVARUTEKNIK, SERVICE OCH UNDERHÅLL 3D-PRINTERS SAMT SÄKERHET OCH MILJÖKRAV 20 YH-POÄNG

Du får under under kursen en överblick av olika tillverkningstyper och hur specifik AM-hårdvara fungerar. I minst en specifik teknik och hårdvara sker fördjupning i konkreta handgrepp på maskinen och hur man felsöker. Man ska också få en tydlig förståelse för vilka bestämmelser som finns inom säkerhet, kvalitet och miljö.

3D-SCANNING 20 YH-POÄNG

Du lär dig grunder och begrepp inom 3D-scanning och får en förståelse för de avancerade produktionskontroller och krav som finns vid AM-produktion.

MJUKVAROR FÖR 3D-PRINT OCH KOPPLINGEN TILL HÅRDVARAN 30 YH-POÄNG

Här lär vi ut och tränar relevanta mjukvaror som behövs inom AM-produktion. Från CAD till simulering och visualisering.

LÄRANDE I ARBETE 1 (LIA) 40 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att du ska få en inblick i yrkesrollen och branschen utifrån verksamheten på en arbetsplats. Du får kunskap om varierade arbetsuppgifter samt tränas under handledning till att självständigt kunna lösa problem som uppstår. Genom att kursen redovisas via kontinuerlig uppföljning och en skriftlig rapport samt en slutredovisning lär du dig även att dokumentera och avrapportera ditt arbete.

LÄRANDE I ARBETE 2 (LIA) 80 YH-POÄNG

Målet med kursen är att du skall få erfarenhet av tillämpade arbetsuppgifter samt fördjupad förståelse av yrkesrollen. Kursen redovisas via kontinuerlig uppföljning, dokumentation och avrapportering samt en skriftlig rapport och en slutredovisning.

EXAMENSARBETE 40 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att du som gått utbildningen avslutningsvis inom ett specialistområde som har behandlats under utbildningen gör ett projektarbete - från idé, förstudie, planering till genomförande. Du kommer att självständigt inom ett valt specialområde problematisera en sammansatt frågeställning, identifiera resurser, föreslå alternativa lösningar, planera, genomföra och slutföra ett projekt

LIA 1 30

Målet är att de studerande skall tillämpa kunskaper och färdigheter i en arbetsplatskontext. Kursen ska ge kunskaper om yrkesrollen och den studerande ska kunna beskriva hur arbetet organiseras på en arbetsplats samt förekommande verktyg, plattformar och arbetsmetoder.

LIA 2 70

Målet är att den studerande självständigt skall kunna genomföra vanligt förekommande arbetsmoment.
Kursen behandlar självständigt arbete med aktuella verktyg och plattformar på en arbetsplats. Den studerande ska utveckla sina färdigheter i programutvecklingsarbete från analys av kravspecifikationer och tilldelade arbetsuppgifter till presentation och kommunikation av lösningar

Objektorienterad programmering C# 50

Syftet med kursen är att introducera objektorienterad programmering. Målet med kursen är att den studerande skall kunna skapa enklare objektorienterade program. Kursen ger kunskaper om centrala begrepp och principer för objektorienterad programmering.

Objektorienterad programmering 2 40

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering.
Målet är att den studerande skall kunna skapa avancerade objektorienterade program. Kursen tar upp avancerade objektorienterade begrepp såsom arv. Den ger färdigheter i att skapa mer avancerade objektorienterade program där de studerande ska kunna lösa mer sammansatta och komplexa programmeringsproblem.