Distans - Internet of Things med Python och C++

Distansutbildning - Internet of Things med Python och C++, 75-YH poäng

Image

Internet of Things

 

IoT - Internet of things handlar om små datorer som finns i snart sagt alla apparater i vardagen, i TV:n, bilen och kylskåpet. Från osynliga övervakningssystem till robotar som lär sig spela fotboll.

Sverige är ett av de ledande länderna inom IoT. Vi har miljontals prylar uppkopplade och det blir bara mer hela tiden. Den här utbildningen är för dig som brinner för att programmera framtidens tekniska lösningar i form av inbyggda system. 

Utbildningen

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på godkänt betyg (eller motsvarande kunskaper) i följande gymnasiekurser:
* Programmering 1
* Programmering 2

Utbildningens upplägg som distansutbildning med regelbundna träffar är skräddarsytt för att passa dig som redan har arbete, föredrar friheten med distansutbildning och/eller av andra anledningar inte har möjlighet att studera heltid på plats. 

Du kommer genom vår lärplattform och kommunikationsverktyg  på ett strukturerat sätt följa utbildningen och genomföra uppgifter och övningar. Du kommer även få ett utbildningskit med elektronik och hårdvara som kommer krävas för att genomföra utbildningen. 

Utbildningen vänder sig till anställda som idag sysslar med programmering i någon form, alternativt till dig som redan har grundkunskaper du tillägnat dig privat eller på annat sätt, men där dessa kunskaper i dagsläget inte motsvarar de krav på kompetens företagen har.
I andra hand vänder sig utbildningen till personer som i tidigare utbildningar tillägnat sig grundläggande kompetenser, men att dessa inte är tillräckliga för att få en anställning.

Information

 

Studiestart: 15 februari 2021
Studieort: Distans, (träffar i Linköping)
Studietakt: 50%

 

Kursinnehåll

Utbildningen består av tre separata delkurser, nedan hittar du kort information om respektive delkurs. Kontakta oss om du vill veta mer.

Programmering av microcontrollers med C/C++ – 40 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för inbyggda system.

Målet är att den studerande skall kunna arbeta med programmering och därmed förknippade moment.

Kursen ger kunskaper om kommandon, syntax och funktioner som används vid programmering i C och C++. Använda utrustning och verktyg för att lösa utvecklingsproblem med strukturerade program samt implementera datastrukturer och dataalgoritmer i program för inbyggda system.

I kursen ingår färdigheter i att konstruera och anpassa program för inbyggda system, att lösa ett givet problem utifrån en kravspecifikation, samt planera, dokumentera och utvärdera arbetet.

Programmering av ARM med Python - 15 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa scriptprogram för inbyggda system. Kursen ger kompetens att lösa programmeringsproblem med hjälp av script, att hitta och tolka relevant information, samt att använda enklare inbyggda system med ARM-processorer.

Elektronik och hårdvara - 35 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att ge kunskap om datorteknik och elektronik med relevans för inbyggda system samt introducera grundläggande arbetsmoment.

Målet med kursen är att de studerande skall kunna genomföra grundläggande arbetsmoment med utrustningen.

I kursen behandlas vanliga analoga och digitala elektroniska komponenters egenskaper, funktion, symboler samt elektriska samband. Den studerande ska ha kunskaper om funktioner, egenskaper och funktionssamband i inbyggda system med kringutrustning såsom sensorer.

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare