CNC-tekniker 2 år 400 yhp

Mölk Utbildning

CNC-TEKNIKER 400 YH-poäng, 2 år

Image

En CNC-tekniker programmerar, och riggar verktygsmaskiner som bearbetar material till en produkt, som kan vara av ex. metall, trä eller plast. I höggradigt automatiserad tillverkning programmeras maskiner och robotar för att tillsammans utföra bearbetning.Det görs med Cad och Cam-system och andra programmeringshjälpmedel.

Efterfrågan på CNC-tekniker är mycket stor och både stora och små företag har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Vår utbildning är formad för att möta det behovet och ge en god kompetens som efterfrågas av regionens tillverkande företag.

En stor del av utbildningstiden arbetar du ute på företag och lär dig praktiskt att programmera och produktionsplanera CNC-maskiner med ritningar och CAD/CAM som underlag. Utbildningen leder till en nivå motsvarande blått certifikat.

Under utbildningen lär du dig bland annat att skapa och optimera CNC-program och programmera styrda maskiner för effektiv produktion. Du får också lära dig att arbeta med CAM-beredning och anpassa bearbetningsprogram till vald maskin. Du kommer även att lära dig att självständigt utföra operatörsarbete till rätt kvalitet samt planera och bereda produktion i CNC-maskiner.

Campus i Vimmerby

Utbildningen bedrivs i samarbete med Campus i Vimmerby som har rejäla verkstäder och lång erfarenhet av att bedriva CNC-utbildning, du kan läsa mer om Campus i Vimmerby HÄR .

I vackra Vimmerby finns det även möjlighet till ett förmånligt studentboende, för kontakt och mer info kring boendet KLICKA HÄR.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha lägst betyget E/3/G i någon av kurserna:

El- och energiprogrammet
Programmerbara styrsystem, 100p

eller

Industritekniska programmet
Datorstyrd produktion 1, 100p
Produktionskunskap 1, 100p

eller

Teknikprogrammet
Fysik 1a, 150p
Teknik 1, 150p

eller

Naturvetenskapsprogrammet
Teknik 1, 150p
Fysik 1a, 50p

eller

Fordons- och transportprogrammet
Fordonsteknik introduktion, 200p

Information

Studiestart: September 2021
Studieort: Vimmerby
Studietakt: 100%

Kursinnehåll

CNC-TEKNIK 1 15 YH-POÄNG

Målet med kursen är att utveckla kunskaper om utrustning för automatiserad tillverkning så att du kan göra val av maskinutrustning, verktyg och metoder med utgångspunkt från ekonomi, miljö och arbetsmiljö så att effektiv och säker produktion kan uppnås.

YRKESENGELSKA 10 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att lära sig läsa, tala och förstå teknisk engelska som används i styrsystem och teknisk dokumentation. Du ska kunna inom branschen förekommande begrepp och uttryck för att kommunicera tekniska frågeställningar i tal och skrift.

PRODUKTIONSTEKNIK 80 YH-POÄNG

Du får kunskap om produktionsstyrning och produktionstekniska möjligheter i automatiserade system samt kvalitetsstyrningssystem och system för interaktion med teknisk utrustning i produktionsmiljö. Du lär dig att arbeta med olika kvalitetssystem och förstå hur produktionen kan effektiviseras och hur den påverkar miljö och människor.

MASKINKUNSKAP 25 YH-POÄNG

Här lär du dig använda utrustning för automatiserad tillverkning med kringutrustning, verktyg, och annan styrteknisk utrustning och hur den kopplas samman och programmeras. Du ska kunna genomföra både teoretiska och praktiska moment för att utveckla förmåga att hantera automatiserad utrustning och verktyg.

AUTOMATIONSTEKNIK 15 YH-POÄNG

Kursen handlar om säkerhet, standarder och begrepp inom automatiserad tillverkning. Du utvecklar teoretisk förståelse av hur system samverkar och kunna kommunicera i tal och skrift med relevanta begrepp samt kunna redovisa för och nackdelar med olika teorier och metoder.

MATERIALLÄRA 10 YH-POÄNG

Du får kunskaper om material i produkter och verktyg för att utföra produktionsarbete och kunna hantera materialet ur såväl funktionella som kvalitetsmässiga aspekter. Du lär dig lösa produktionstekniska problem som orsakas av materialets egenskaper samt förstå betydelsen av materialval för en produkts slutresultat.

CNC-TEKNIK 1 25 YH-POÄNG

Här lär du dig tillverka produkter i styrda maskiner efter egna program. Efter kursen ska du kunna använda vanligt förekommande redskap för programmering och produktionsstyrning, välja och hantera maskinverktyg samt kunna mäta och bedöma kvalitet på producerade detaljer med handhållna mätdon och i mätmaskin.

CNC-TEKNIK 2 50 YH-POÄNG

Efter kursen ska du kunna använda vanligt förekommande redskap och metoder för produktionsstyrning och produktionseffektivisering. Du lär dig även göra anpassningar för bearbetningsmaskiner i CAM-system och CAM producerade program och utveckla kunskap om metoder för strukturerad produktion, exempelvis (LEAN, 5S m.fl.) Du ska kunna utföra operatörsarbete i tillverkningssystem med flera ingående utrustningar.

CAD/CAM-TEKNIK 20 YH-POÄNG

Du lär dig utföra arbete i CAD-system så att resultatet kan utgöra underlag för CAM-beredning och göra anpassningar för bearbetningsmaskiner i CAM-system med avseende på verktyg och kringutrustning. Du genererar verktygsbanor och skapa program i CAM-system så att produktionstekniska krav och ekonomiskt hållbar produktion uppnås.

CAD-TEKNIK OCH DIGITAL DESIGN. 3D-MODELLERING 10 YH-POÄNG

I den här kursen får du lära dig 2D/3D CAD-system för att rita, överföra, konstruera och kunna använda programmens funktioner på ett för uppdraget effektivs sätt. Du ska kunna ta fram tillverkningsunderlag och utskrifter för presentation av resultat samt visa på och argumentera för design hos konstruerade objekt

SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ 10 YH-POÄNG

Du får lära dig systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att agera vid olyckstillfällen. Du får också förståelse för hur produktion och produkter påverkar miljön och tillgången på de resurser som används så att produktionen sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

EXAMENSARBETE 20 YH-POÄNG

Inom ett område som har behandlats under utbildningen ska du genomföra ett projektarbete innehållande idé, förstudie, planering och genomförande. Examensarbetet utgår ifrån en frågeställning inom teknikområdet.

LÄRANDE I ARBETE 1 (LIA) 30 YH-POÄNG

Här får du som studerande en inblick i yrkesrollen utifrån verksamheten på en arbetsplats och får kunskap om varierande arbetsuppgifter och tränas under handledning till att självständigt lösa problem som uppstår.

LÄRANDE I ARBETE 2 (LIA) 80 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att du skall få erfarenhet av tillämpade arbetsuppgifter samt fördjupad förståelse av yrkesrollen. Kursen redovisas via kontinuerlig logg samt en slutredovisning, både som en presentation, strukturerad dokumentation och avrapportering av arbetet.

Vill ni veta mer om våra utbildningar?
Kontakta oss för mer information

Image
Kontakta oss för en kaffe med Mölk

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med utbildning, är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om våra kurser och utbildningar.

Vi samarbetar aktivt med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta oss

Mölk Utbildning
Gelbjutaregatan 2,
582 54 Linköping

E-post: info@molk.com
Skriv er fråga: Gå vidare